Ευτυχία Γιαννόγλου

Η Ευτυχία Γιαννόγλου, μπορεί να είναι το μοναδικό κορίτσι στην ομάδα του GAZICROSSFIT, αλλά μέσα σε λίγο καιρό έχει αποδείξει πως δεν υστερεί σε τίποτα απολύτως, από τους συναδέλφους της, μέσα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, όπως αυτός του CrossFit . Βρίσκεται στο χώρο του fitness 14 χρόνια, ως υπεύθυνη προγραμμάτων στο Weight Lifting, έχοντας παράλληλα στην κατοχή της δίπλωμα Pilates και TRX. Μεταδοτική αλλά και αποτελεσματική, εκτός από WOD coach, παραδίδει και το μάθημα των Pilates.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *